ביטוחאם. אס. ליין בע"מ - שרותי מטען

סוגי פוליסות בשילוח בינלאומי:

פוליסה לכיסוי משלוח חד פעמי

פוליסה זו נועדה להעניק כיסוי למשלוח בודד. טרם כניסת הביטוח לתוקף על המבוטח להמציא פרטים מלאים על מהות המשלוח:

תאור המטען, ערכו, מקורו ויעדו, תאריך המשלוח ופרטי המוביל.

תוקף הפוליסה יפוג עם הגעת המשלוח ליעדו.

פוליסה פתוחה 

פוליסה זו נועדה לעוסקים ביצוא ויבוא בתדירות גבוהה. הפוליסה מעניקה, בכפוף לסכום הביטוח המירבי למשלוח, מסגרת ביטוחית המכסה את כל מטעני היצוא ו/או היבוא במהלך תקופת הביטוח, ללא חובת דיווח למבוטח לפני יציאת המשלוח לדרכו. במקרים רבים נשארת הפוליסה בתוקף ללא הגבלת זמן, עד לביטולה על ידי אחד הצדדים. המבוטח מעביר למבטח בהקדם האפשרי הצהרה על ערך כל המטענים ששונעו וחישוב הפרמיה נעשה בהתאם.

סוגי הכיסוי

מאחר והנזק במקרים רבים מתרחש מחוץ לגבולות ישראל, הפוליסה לביטוח ימי אינה כפופה לחוק חוזה הביטוח אלא לדין הבינלאומי. נוסח הכיסויים השכיחים, כמפורט להלן, כפוף אף הוא להסכמים הבינלאומיים ואינו שונה ממדינה למדינה.

institute Cargo Clause A

הכיסוי הרחב ביותר והידוע ככיסוי "כל הסיכונים". הפוליסה מכסה כל נזק, למעט חריגים כמפורט בפוליסה, במהלך שינוע המטען.

Institute Cargo Clause B 

פוליסה זו מכסה נזק למטען המבוטח כתוצאה מסיכונים כמפורט: אש, התפוצצות, טביעה, שטיפה מהסיפון, התנגשות וכד'.

Institute Cargo Clause C 

כיסוי זה נועד להעניק הגנה מפני נזקים קטסטרופליים כגון טביעה של כלי השייט או התרסקות כלי הטיס המוביל, אש המכלה את הרכוש כולו וכד'. עלות ביטוח זה היא כמובן הנמוכה מבין השלושה.

ביטוח